Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Мета

загрузка...

Мета. У всіх стилях літературної мови, крім художнього, слово мета вживається тільки в однині. «Ленінські ідеї осявали яскравим світлом великої мети самовіддану роботу більшовиків у темну ніч столипінської реакції» (Історія КПРС).

Не кидай власної мети,
Щоб за чужою десь іти,
А власну ясно ціль пізнай,
До неї просто поспішай (І. Франко).

У поезії допускається і множинна форма. Порівн.:

У золотому сяйві мет
Ми йдем напружено вперед (В. Сосюра).

Підводиться володар мет,
горою піднімає груди (Л. Первомайський).

загрузка...

Коли треба передати значення множинності, вживають синонім слова мета ціль, який може виступати в множині і з конкретним значенням (наприклад: «З примруженими загостреними очима, з запеченими губами стояли бійці на своїх місцях, ведучи методичний вогонь лише по живих цілях» – О. Гончар), і з абстрактним («Єдність цілей, прагнень і практичних дій усіх трудящих Радянського Союзу випливає з суті соціалістичних відносин». «Позиція різних класів у національно-визвольному русі визначається цілями цього руху, з одного боку, і основними суперечностями між класами, з другого» – «Комуніст України»).

Слово ціль у значенні «мета» у формі множини виступає і в поезії. Порівн. у П. Тичини:

В нас у всіх ті ж самі цілі
утверждать радянський край.

Слово мета часто вживають в орудному відмінку з прийменником з, коли треба визначити цілі здійснення якоїсь дії. Наприклад: «Село Шпитьки притулилося під горою; ми, значить, під’їжджаємо на німецькій штабній машині, зупиняємось із метою розвідати» (Ю. Яновський).

Проте надмірно часте й контекстуально близьке вживання словосполучення з метою спричиняється до утворення словесного штампу (прикрість посилюється тим, що часто перед цим словосполученням виступав віддієслівний іменник, наявність якого зумовлює одноманітне накопичення додатків і означень у родовому відмінку), наприклад: «З метою вивчення стану виховної роботи серед дітей школи-інтернату була створена спеціальна комісія». Цього слова-штампу можна уникнути, замінивши його прийменником для («Для вивчення стану виховної роботи серед дітей школи-інтернату була створена спеціальна комісія») або, перебудувавши речення, замінити просте речення складнопідрядним з підрядним мети, до складу якого входить сполучне слово щоб («Щоб вивчити стан виховної роботи в школі-інтернаті, була створена спеціальна комісія»). Оскільки в цьому разі замість віддієслівного іменника виступає інфінітив, зникає керування з накопиченням додатків в одному відмінку. Все це сприяє стилістичному поліпшенню тексту.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.