Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Міфічний, міфологічний

Міфічний, міфологічний. Міфічний – прикметник від слова міф, яке найчастіше вживається в таких двох основних значеннях: прямому – «стародавнє народне сказання про богів і героїв» і переносному – «щось легендарне, фантастичне, казкове»; «вигадка». Отже, міфічний може означати або «властивий міфові», або «фантастичний, казковий», «неймовірний». «Довгий час з вогнем і горінням люди пов’язували багато різних здогадів і міфічних суджень» («Наука і життя»). «Леся Українка назвала «Лісову пісню» драмою-феєрією, тобто драмою-казкою. У творі діють міфічні істоти, про яких у народі складено безліч казок» (підручник з української літератури).

Слово міфічний може мати також значення «уявний, вигаданий, не існуючий». «Дехто з моїх товаришів, вивчившись по-французьки, тепер береться до англійської та італьянської мови, хоч взагалі до англійської мови ще дуже мало хто приступається, бояться її трудності (більш міфічної, ніж дійсної)» (Леся Українка).

Міфологічний – прикметник від іменника міфологія, що вживається в значенні «сукупність, система міфів» і «наука про міфи». Найчастіше міфологічний вживається як прикметник до слова міфологія у першому значенні («сукупність міфів»). «В центрі [плити] зображена людська фігура з рогатою головою і лунарним знаком, а також олень… Зміст цієї композиції розкривається при порівнянні її з міфологічними середземноморськими сюжетами» (Нариси стародавньої історії Української РСР). «Старенькі олеографії на міфологічні теми на стінах, швейцарський годинник в темному кутку кімнати, на полицях, за склом, рівні шеренги книжок. Від усього цього віяло спокоєм і порядністю» (Н. Рибак).

Отже, міфічний і міфологічний можуть часом вживатися як синоніми – коли йдеться про щось, властиве і окремому міфу, і міфології в цілому, тобто коли прикметник міфічний утворений від іменника міф у значенні «стародавній народний твір про богів і героїв», а прикметник міфологічний у значенні «сукупність міфів», наприклад: міфічний герой і міфологічний герой, міфічний сюжет і міфологічний сюжет (сюжет з міфології).

Але вживати слово міфологічний паралельно до міфічний не можна, коли останнє вжите в значенні переносному – «фантастичний», «казковий» або «уявний, не існуючий». Наприклад, не можна сказати: «він назвав якусь міфологічну суму», а тільки: «він назвав якусь міфічну (фантастичну) суму»; не можна сказати: «він склав якийсь міфологічний план», а тільки: «він склав якийсь міфічний (фантастичний, нереальний) план».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.