Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Надплановий

Надплановий – такий, що є наслідком перевищення плану. «Слово металургів не розходиться з ділом. Вони дають країні багато надпланового металу»; «Передовики соціалістичного змагання вже видають надпланове вугілля, метал, машини, борються за високий урожай, добиваються високої продуктивності тваринництва» (з газ.).

В усній мові в словах типу надплановий (наднормовий, наднормальний, надпрограмний, надшвидкісний та ін.) часом паралельно з над вживають понад (понадплановий, понаднормовий і т. д.). Проте в літературній мові частіше виступає перший варіант: надплановий. Над як частина складних слів, що означають перевищення якоїсь міри, межі, а також як прийменник у цьому значенні не потребує додаткових слів для семантичного посилення, проте в усному мовленні, а інколи і в художній літературі, натрапляємо на поєднання над із словом більше. Порівн. у «Школі над морем» О. Донченка: «А насмішок Олег боявся більше над усе». З стилістичного погляду слово більше тут зайве.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.