Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Оснований, заснований

Оснований, заснований. Це два семантично різні слова. Оснований (на чомусь) значить – «той, що базується на чомусь, в основі якого лежить те, про що йдеться». «Підневільна кріпосна праця була малопродуктивна, а основане на такій праці сільське господарство було дуже відсталим» (Історія КПРС). «Художник [Л. Толстой], вірний правді життя, в умовах експлуататорського ладу основну увагу приділяє викриттю соціального зла, критиці суперечностей суспільства, основаного на нещадному гнобленні народних мас» («Радянське літературознавство»). «З досягнень медицини, основаних на успіхах фізіології і анатомії, можна відзначити переливання крові, операції на серці, нейрохірургію, пластичні операції, тканинну терапію, застосування вітамінів та ендокринних препаратів, оживлення організму після настання клінічної смерті і т. п.» (І. Козир).

Заснований значить «створений», «розпочатий» [1]. «Заснована В. І. Леніним як передовий загін робітничого класу, Комуністична партія пройшла славний шлях боротьби, привела робітничий клас і трудящих селян до перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції, встановлення диктатури пролетаріату в СРСР» (Статут КПРС). «Заснований одним з видатних державних діячів українського народу і сподвижником російського полководця Олександра Невського Данилом Галицьким, Львів відіграв видатну роль у багатовіковій історії героїчної боротьби українського народу за свою свободу, честь і незалежність» (з газ.). «Колись Симиренко їздив вчитись садової науки в далеку Францію, а тепер з Мліївської дослідної станції, заснованої Симиренком, відправляються в ту ж таки Францію саджанці нововиведених сортів фруктових дерев» (В. Дарда).

Крім того, що ці слова розрізняють за змістом, у виборі одного з них можуть допомогти такі формальні ознаки: оснований відповідає тільки на запитання на чому?, заснований може відповідати на запитання ким? де? коли?[1] Слово заснований в інших значеннях тут не розглядається.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.