Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Подовжений

Подовжений. Вживання слова подовжений у прямому значенні – «збільшення довжини чогось» – не викликає ніяких труднощів і сумнівів. «Подовжені тіні прибрали велетенських розмірів» (Я. Качура). «Зображення людей відзначається стрункими подовженими пропорціями, чітким, строгим рисунком, який підкреслює основні форми тіла і відповідно до них – одяг» (Нариси стародавньої історії Української РСР).

У переносному значенні слово подовжений означає «збільшений у часі проти звичайно регламентованого». Наприклад: «група подовженого дня», «подовжений кіносеанс» та ін. Щоденне перебування учня в школі регламентоване, а група подовженого дня залишається в школі ще кілька годин; час тривання кіносеансу визначений, а подовжений кіносеанс закінчується пізніше, бо крім основної картини демонструють додатково ряд кіножурналів, мультиплікаційних, науково-популярних та інших фільмів. «Добре себе зарекомендували і дістали широкого визнання школи і групи з подовженим днем». «…За один подовжений рейс колективи двох рибоморозильних траулерів виловили в Південній Атлантиці 156 тисяч центнерів риби, давши понад річний план 21 тисячу центнерів» («Радянська Україна»).

Стилістичною помилкою є вживання в таких словосполученнях замість подовжений слова продовжений. Наприклад: «Велике майбутнє належить школам і групам продовженого дня» («Радянська Україна»). «Правильна організація позакласної роботи, нормальний режим дня в школах і групах продовженого дня сприяють поліпшенню виховання учнів, підвищенню їх успішності і збереженню їх контингенту» («Комуніст України»).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.