Є. Д. ЧАК - Складні випадки українського слововживання

Посол, посланник, посланець

Посол, посланник, посланець Усі три слова близькі між собою значенням, але в певних стилях мови існує сувора диференціація їх. Наприклад, у мові дипломатів слова посол і посланник істотно відрізняються одне від одного: посол – це повноважний найвищого рангу дипломатичний представник однієї держави в іншій, а посланник – це дипломатичний представник, рангом нижчий від посла.

Проте в розмовній або художній мові обидва можуть виступати в одному із значень, властивих слову посланець, «особа, послана кимось з певними дорученнями, завданнями». Наприклад: «Латину тільки що сказали, що од Енея єсть посли» (І. Котляревський).

Посланник у значенні «посланець» сприймається як застаріле книжне слово. Наприклад: «Стара єпітрахіль, закапана воском і заяложена волоссям прихожая, падає на розріджену чуприну Василенка, накриває його мороком, і отець Миколай уже став не звичайним батюшкою, що хвацько цмулить питіє хмільне, а неприступним посланником божим, що в єдине зв’язує землю і небо» (М. Стельмах).

Слово посланець тепер вживається в кількох значеннях. Насамперед, як уже зазначалося, це – особа, послана кимось з певними дорученнями, завданнями. Наприклад: «28 лютого в Москві одержали з посланцем від ЦК маніфест соціал-демократичної партії більшовиків до всіх громадян Росії» (П. Панч). Друге значення – «гонець», «той, що приносить звістку, повідомлення»: «Коли квітнуть підсніжники, лунають пісні перших пернатих посланців весни. З лазурового неба ллється спів жайворонка» (В. Пархоменко).

Останнім часом поширене вживання слова посланець у значенні «чийсь представник для участі у чомусь». Це загальне значення слова посланець може конкретизуватися певними відтінками: безпосередній виконавець якоїсь роботи; учасник-спостерігач; учасник – представник того, ким делегований. Порівн. «640 тисяч посланців братніх республік допомагали Казахстану освоювати цілину» («Комуніст України»). «І оце постановили скликати сход, були із Ліщинівки посланці» (А. Головко). «Всюди юрмиться, гомонить, весело перекликається делегатський люд. Прибувають з усієї Полтавщини посланці, так і бурунять поміж колонами кожухи та свитки, червоноармійські шинелі та селянські вовняні хустки» (О. Гончар). У значенні «повноважний представник того, ким делегований», слово посланець у сполученні із словом народу в останні три десятиліття узвичаїлося як образна назва депутатів органів влади СРСР – посланці народу.

Поглянь: у білі двері ці,
Як ріки з заходу і сходу,
Течуть народу посланці,
Правдиві речники народу (М. Рильський).

Отже, в офіційній, діловій мові слова посол і посланник є термінами, кожний із своїм значенням, і вживати як синоніми їх не можна; в інших стилях мови посол і посланник (останнє тепер сприймається як застаріле) у певних контекстах можуть виступати синонімами до слова посланець.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.