Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Російське слово гимнастёрка українською мовою пишуть гімнастерка …

Запитання. Російське слово гимнастёрка українською мовою пишуть гімнастерка (Російсько-український словник. К., «Наукова думка», 1968) і гімнастьорка (І. М. Кириченко. Орфографічний словник. К., Вид-во АН УРСР, 1961). Такі паралельні написання можна зустріти і в інших словниках та художніх текстах. Як правильно писати це слово українською мовою?

Відповідь. Російському наголошеному ё після приголосного в українській мові здебільшого відповідає е: тёлка телиця, тёща теща, котёл котел, козёл козел, новосёл новосел і т. ін., те саме спостерігаємо і в словах іншомовного походження: шофёр шофер, киоскёр кіоскер, прожектёр прожектер. Але: лен льон, костёл костьол та ін.

У мовній практиці частіше вживана форма з е, і вона є більш правомірною. Це й зафіксовано в «Словнику української мови»: «гімнастерка, рідко гімнастьорка. Військова формена сорочка з цупкої тканини з відкладним або стоячим коміром» (т. II, К., «Наукова думка», 1971, с. 71); «Орфографічний словник української мови» (К., «Наукова думка», 1975) подає форму гімнастерка (с. 147).

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.