Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

В «Орфографічному словнику української мови» (К., «Наукова думка», 1975) на с. 139 слово гама подано в двох написаннях: гама і гамма. Як це розуміти?

Гама – музичний термін, що означає послідовно зростаючий або спадаючий щодо висоти ряд звуків у межах октави (наприклад: «З ранку до вечора дівчина грала гами»). В переносному значенні гама – послідовний ряд якихось однорідних, але відмінних одне від одного предметів, явищ; послідовна зміна якихось явищ (наприклад: гама барв, гама настроїв).

Гамма – назва третьої літери грецького алфавіту. Вона є складовою частиною ряду термінів – гамма-проміння, гамма-спектр, гамма-функція та ін.

Отже, гама і як музичний термін і в переносному значенні пишеться з одним м, гамма – назва грецької літери – з двома.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.