Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

II відміна

Визначення роду іменників іншомовного походження. Утворення форм родового відмінка однини. Паралельне вживання форм чоловічого і жіночого роду в іменниках іншомовного походження. Смисло­роз­різ­нювальна роль закінчення. Утворення форм родового відмінка множини. Відмінювання прикладки. Написання іменника з приймен­ни­ком і слова, утвореного злиттям прийменника з іменником. Вживання фонетично паралельних форм. Визначення спільного кореня в спо­рід­нених словах. Категорія числа в збірних іменниках. Складні випадки вибору форми однини чи множини. Визначення відміни, до якої на­лежить іменник ягнятко. Написання складних іменників. Абре­віатури – вимова, написання, відмінювання.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.