Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи правильно написані виділені слова у реченнях

Запитання. Чи правильно написані виділені слова у реченнях: «Його талановиті романи «Велика рідня» «Кров людська – не водиця», «Хліб і сіль» здобули широке визнання в нашій країні і закордоном» і «Почесні місце посідає вона («Наталка Полтавка») в репертуарі радянських театрів, іде на сценах не тільки України, а й у Москві, в багатьох містах Радянського Союзу та закордоном»?

Відповідь. Слово кордон означає межу, рубіж між територіями. В літературній мові цілком правомірними є вирази: «поїхав за кордон», «приїхав з-за кордону», «побував за кордоном». У кожному разі тут треба писати окремо прийменник за (або з-за) з іменником кордон. В обох наведених реченнях за кордоном слід писати окремо. Сумніви щодо написання цього сполучення слів де в кого виникають у зв’язку з тим, що в мові існує іменник закордон, який утворився злиттям прийменника за та іменника кордон і означає «іноземні держави, чужі краї». Наприклад «Закордон захоплено аплодував радянським артистам»; «За останні роки значно зросла торгівля і поширилися культурні зв’язки із закордоном» та ін.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.