Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Як відомо, складні прикметники, утворені сполученням іменника і узгодженого з ним препозитивного прикметника, пишуться разом

Запитання. Як відомо, складні прикметники, утворені сполученням іменника і узгодженого з ним препозитивного прикметника, пишуться разом: сільськогосподарський (бо сільське господарство), червонопрапорний (бо червоний прапор) і под. До цього ж типу мав би належати й складний прикметник народно-демократичний (бо народна демократія), проте останнім часом чомусь усталилося написання його не разом, а через дефіс. Чим це пояснити?

Відповідь. Аналогічне явище спостерігається і в російській орфографії. Вченими встановлено таку закономірність: всупереч правопису мовці намагаються в живій практиці оформляти дефісним написанням ті складні прикметники, в яких перший компонент має суфікс. І часто словники мусять підтримати цю тенденцію. Так, наприклад, слова плодоягідний, плодоовочевий пишуться разом, а плодово-ягідний, плодово-овочевий – через дефіс (див.: Орфографічний словник української мови. К., «Наукова думка», 1975, с. 531). І навпаки, ті складні прикметники, перший компонент яких не має суфіксів, намагаються писати разом, хоча зв’язок між частинами сурядний, наприклад, газоелектричний, пароводяний та ін. (див.: Орфографічний словник української мови. К., «Наукова думка», 1975, с. 137 і 480).

Мовознавці пояснюють це тим, що перша частина складного слова, обтяжена суфіксом, більш самостійна й на письмі. Суфікс надає цій частині явно вираженої морфологічної окресленості, і перший компонент слова поєднується з другим за допомогою дефіса. Скорочений варіант структури (без дефіса) легше пов’язується з другою частиною, і це передається через написання разом. Очевидно, саме тому в російській і українській мовах усталилося написання складного прикметника народно-демократичний через дефіс.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.