Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Як написати: «У дівчинки в колекції було більше на двох жуків» чи «більше на два жуки»?

Якщо числівник два (а також три, чотири) вживається в сполученні з більше на… або менше на…, то форма знахідного відмінка іменника залежить від значення останнього: коли йдеться про особи, то іменник і числівник мають або форму, спільну з родовим відмінком (більше на двох учнів) або форму, спільну з називним відмінком (більше на два учні). В інших випадках вживається тільки форма, спільна з називним відмінком. Отже, слід писати: «У дівчинки в колекції було більше на два жуки».

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.