Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Куди віднести л – до кореня чи до суфікса – в словах люблю, ліплю, ловлю та ін.?

У формах 1-ї особи однини і 3-ї особи множини II дієвідміни після губних приголосних (б, п, в, м, ф) перед закінченнями -ю, -ять з’являється вставний звук л (у 1-й особі на місці давнього j; у 3-й особі при ствердінні губних за аналогією до 1-ї особи): любитилюблю, люблять та ін. (Див. Курс сучасної української літературної мови. За ред. акад. АН УРСР Л. А. Булаховського, т. І, К., «Радянська школа», 1951, с. 473).

У дієсловах типу любити, ліпити, ловити губні б, п, в – кореневі. Отже, чергування відбувається в межах кореня; л належить до кореня (закінчення тут -у, -ать; букви ю, я позначають м’якість попереднього приголосного л).

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.