Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Якою частиною мови є слова їстоньки, питоньки, спатоньки?

Запитання. Якою частиною мови є слова їстоньки, питоньки, спатоньки? Зокрема, в рядках Шевченка «За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає і сонце спатоньки зове у синє море…»?

Відповідь. Слова їстоньки, питоньки, спатоньки (а також їстки, їсточки; питки, питочки; спатки, спаточки, спатунечки) являють собою дієслова, емоційно забарвлені за допомогою граматичних засобів. Оскільки ці слова називають дію (їстоньки, питоньки) або стан (спатоньки), але не вказують на час, особу й число, оскільки вони відповідають на питання що робити?, то їх треба вважати за неозначену форму дієслова.

Щоправда, ці слова не мають однієї важливої ознаки, властивої інфінітиву, – суфікса (за деякими працями – закінчення) -ти або -ть. Та це так здається тільки на перший погляд. Очевидно, є підстави розглядати ці слова як такі, в яких суфікс -ти розірваний вкрапленням пестливих суфіксів -к-, -оньк-, -очк- і под. Наприклад, їс-т(-очк-)и, пи-т(-оньк-)и, спа-т(-к-)и.

Отже, їстоньки, питоньки, спатоньки – дієслова в неозначеній формі.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.