Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Як розкласти на значущі частини дієслова складної форми майбутнього часу: читатимуть, битимуть і под. До якої частини слова віднести -м-?

В українській мові існує дві форми майбутнього часу недоконаного виду: аналітична і синтетична. Аналітична форма складається з дієслова бути і основного дієслова у формі інфінітива недоконаного виду (буду читати). Синтетична форма утворюється внаслідок приєднання до інфінітива недоконаного виду суфікса майбутнього часу -м-, варіантів тематичних суфіксів -у- та -е- й особових закінчень.

Суфікс майбутнього часу -м- являє собою частину кореня колишнього дієслова яти в особових формах: имоу, имеши, иметь і т. д. (Див.: Сучасна українська літературна мова. Морфологія. За заг. ред. акад. І. К. Білодіда. К., «Наукова думка», 1969, с. 373 – 374).

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.