Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чому ж сам на сам пишеться окремо?

Запитання. В «Українському правописів є правило, за яким словосполучення, що становлять повторення того самого слова або тих самих компонентів прислівникового типу без службових слів або з службовими словами між ними, треба писати через дефіс. Для прикладу наводяться слова: хоч-не-хоч, віч-на-віч.

Чому ж сам на сам пишеться окремо?

Відповідь. Справді, в «Українському правописі» (К., Вид-во АН УРСР, 1960, с. 44) є таке правило; ілюструється воно багатьма прикладами. Та словосполучення сам на сам серед них немає, і віднести його сюди немає підстав. Очевидно, пояснити його написання (зафіксоване «Орфографічним словником української мови». К., «Наукова думка», 1975, с. 678) можна, пославшись на інше місце «Українського правопису» (с. 38), де сказано, що окремо пишуться словосполучення, які «мають значення прислівників і складаються з двох іменників з одним або двома прийменниками, напр.: рік у рік, день у день, раз у раз» та ін. Під це правило слід підвести і словосполучення прислівникового типу, які складаються з двох займенників або числівників з прийменником: сам на сам, один на один і под.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.