Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чому в російській мові слово сегодня закінчується на я, а в українській сьогодні – на і?

Слово сьогодні виникло внаслідок зрощення в одне слово давньоруського сполучення слів сего дьне. Давня форма родового відмінка однини дьне відбиває відмінювання слова дьнь за певним типом відмінювання іменників. Потім у слові день під впливом слів, що змінювалися за іншим типом відмінювання іменників (поля, коня), закінчення е замінилося на я. Звідси в російській мові – день, дня і сегодня. В українській мові – так само день дня, але в слові сьогодні виступає форма родового відмінка однини дні, яка відбиває вплив на слово дьнь іменників, що належали до іншого типу відмінювання. У давніх пам’ятках зустрічається родовий відмінок дьни (за типом ночи). Саме ця форма лягла в основу давнього словосполучення сього дни, яке потім перетворилося на слово сьогодні. (Див.: Г. П. Цыганенко. Этимологический словарь русского языка. К., «Радянська школа», 1970, с. 415).

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.