Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи слід вважати за помилку вживання прийменника в замість у в словосполученнях «в своєму вірші», «в цей час» і под.?

Як відомо, на початку речення, якщо наступне слово не починається з голосного звука, вживаємо прийменник у, а не в. Та чи слід порушення цього правила учнем вважати за помилку і знижувати оцінку за роботу? Насамперед слід звернути увагу на те, що правило, про яке йдеться, в «Українському правописі» формулюється не категорично: «На початку речення частіше (підкреслення наше. – Є. Ч.) вживається у, але перед голосним – в» (К., Вид-во АН УРСР, 1960, с. 18). Тому учневі треба пояснити, що для милозвучності, щоб уникнути важкого для вимови збігу звуків, треба додержувати цього правила, але зниження за це оцінки видається невиправданим.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.