Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Що таке називне речення?

Запитання. Що таке називне речення? В одних працях, зокрема в «Курсі сучасної української літературної мови». За ред. акад. АН УРСР Л. А. Булаховського, т. II. Синтаксис (К., «Радянська школа», 1951, с. 73) сказано, що слова в називному відмінку на вивісках організацій, установ не можна вважати реченнями, бо в них немає елемента предикації; в інших посібниках і підручниках – протилежні за змістом твердження.

Відповідь. Справді, погляди вчених на те, яким синтаксичним утворенням вважати вивіски на магазинах назви книжок, штампи і т. ін., не збігаються. Підтвердження думки, висловленої у названій вище праці знаходимо і в підручнику із синтаксису для філологічних факультетів педвузів: «До номінативних речень не належать, хоч за формою і збігаються з ними, такі конструкції:

а) слова і словосполучення в формі називного відмінка іменників, які передають написи на вивісках, штампах, назви страв у меню; назви книжок, газет, журналів, пароплавів, установ, підприємств, організацій тощо, напр.: М’ясокомбінат, Миколаївська 15-та середня школа. «Українська література» (підручник). «Радянська освіта» (газета)» (Б. М. Кулик. Курс сучасної української літературної, мови, ч. II, К., «Радянська школа», 1965, с. 106). У ряді посібників з цього приводу висловлювалися інші думки.

В академічній граматиці сучасної української мови сказано, що терміном «називні речення» доцільно об’єднати такі номінативні речення, які «виступають у вигляді написів, як назви установ, організацій, пароплавів, книг, журналів, газет, картин, музичних творів; ними також є написи на вивісках тощо…» (Див.: Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. За заг. ред. акад. І. К. Білодіда. К., «Наукова думка», 1972, с. 261). У шкільному викладанні слід керуватися визначенням і характеристикою називних речень, поданими в підручнику. Зокрема, там зазначено, що до називних речень належать назви книжок, газет, журналів, назви установ, організацій. (Див.: А. П. Медушевський, М. К. Тищенко. Українська мова. 7 клас. К., «Радянська школа», 1977, с. 64).

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.