Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Як правильно: «Інженер Волинська зробила цікаву доповідь» чи «зробив цікаву доповідь», «інженер сказала» чи «інженер сказав» (коли йдеться про жінку)?

Якщо присудок виражений дієсловом минулого часу, а іменник, що означає професію, характерну для обох статей, виступає разом з власним жіночим ім’ям (інженер Волинська), то присудок слід узгоджувати з власним ім’ям, тобто ставити його в жіночому роді («Інженер Волинська зробила цікаву доповідь»). Якщо йдеться про жінку, яка має професію, що однаково називається для представників обох статей, але її ім’я чи прізвище формально не названі, то в розмовній мові допускаються паралельні форми: присудок може стояти і в чоловічому роді («Інженер зробив цікаву доповідь»), і в жіночому («Інженер зробила цікаву доповідь»). У писемній мові за цих умов дієслово узгоджується в роді із загальною назвою, якій властива форма чоловічого роду («Інженер зробив цікаву доповідь»).

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.