Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи правильними є вислови: «Ви говорила», «Ви приїхав» і подібні?

Якщо в реченні присудок виражений дієсловом, а підмет – займенником, то вони мають обов’язково узгоджуватись, хоч би мова йшла про одну особу: «Ви говорили», «Ви приїхали» (а не «Ви говорила», «Ви приїхав»).

Як відомо, формою ввічливості в спілкуванні зі старшою віком або малознайомою людиною в нас є звертання до неї не на «ти», а на «Ви» і узгодження дієслова з цим займенником: «Ви сказали, Павле Петровичу», «Ви заходили, Віро Іванівно» і т. ін. (форма пошанної множини).

Та часом мовці порушують це правило. Очевидно, під впливом двох явищ.

По-перше, на розхитування в розмовній мові правила про обов’язковість узгодження простого дієслівного присудка з підметом, вираженим займенником, впливає те, що в народній мові, а інколи в мові художніх творів відбувається, так би мовити, розширення пошанної множини. Воно полягає в тому, що дієслово вживається в множині не тільки в безпосередньому звертанні до людини, старшої віком або чужої, а й тоді, коли про цю людину щось розповідають, тобто коли говорять про неї в третій особі. Наприклад: мати казали, дядько ходили, тато взяли і под. Тут підмет стоїть в однині, а присудок не узгоджується з ним у числі – стоїть у множині. В сучасній літературній мові в таких випадках узвичаєно вживати дієслово у формі однини: мати казала, дядько ходив, тато взяв.

По-друге, дієслівний присудок часом помилково не узгоджують у числі з підметом-займенником за аналогією до випадку, коли присудок виражений прикметником. За нормами літературної мови при підметі-займеннику, що означає одну особу, але стоїть у множині присудок-прикметник здебільшого стоїть в однині: Ви молода. Але це стосується тільки присудків, виражених прикметниками, а на присудки-дієслова не поширюється. Дієслівні присудки обов’язково узгоджуються з підметом-займенником і стоять у множині, незалежно від того, чи такий займенник означає кілька осіб, чи одну особу: «Ви говорили», «Ви приїхали».

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.