Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Що є підметом у реченні «Народ-титан кує всі види зброї, щоб ворога підступного розбить»: тільки слово народ чи словосполучення народ-титан?

Запитання. Що є підметом у реченні «Народ-титан кує всі види зброї, щоб ворога підступного розбить»: тільки слово народ чи словосполучення народ-титан? Чи не треба розглядати ці два слова як один підмет на зразок словосполучень типу Радянський Союз та ін.?

Відповідь. Саме цей приклад – цитата з твору М. Бажана – розглядається в одному з підручників, коли пояснюється матеріал про прикладку. Там сказано: «Означення, виражене іменником титан, підпорядковане підмету народ і узгоджене з ним у відмінку; отже, це означення є прикладкою».

Це правильно, але може виникнути питання: чи утворення типу хата-читальня, хата-лабораторія, мати-героїня і подібні теж являють собою два члени речення? Ні, всі ці пари слів виступають як один член речення, оскільки прикладка тут виявляє тенденцію до злиття з означуваним словом в одну лексичну одиницю (див. Є. В. Кротевич, Н. С. Родзевич. Словник лінгвістичних термінів, К., Вид-во АН УРСР, 1957, с. 138). Б. М. Кулик у «Курсі сучасної української літературної мови» (ч. II. К., «Радянська школа», 1965, с. 64) підкреслював, що «словосполучення, до якого входить прикладка і пояснюване слово, не слід змішувати… із складними термінами, наприклад: 1. «Із хат-лабораторій добру вість привозить вранці найдорожчий гість» (Шпорта)» 2. «Не сон-трава на могилі вночі процвітає» (Шевченко). 3. «Вітер піднімає мерзлу плащ-палатку» (Швець)». Як один член речення сприймаються і нерозкладні словосполучення типу Радянський Союз. У підручнику з синтаксису для факультетів мови й літератури педінститутів у розділі про підмет сказано, що як складений підмет може виступати «нерозкладне фразеологічне словосполучення іменного типу, наприклад: Радянський Союз, Радянська Україна, Велика Жовтнева соціалістична революція, Жовтневі свята, Восьме березня, Міністерство освіти, Районний виконавчий комітет і т. ін.» (Б. М. Кулик. Курс сучасної української літературної мови, ч. II, «Радянська школа», 1961, с. 38). Оскільки словосполучення народ-титан не є нерозкладним, то кожний з його компонентів становить окремий член речення, про що вже було сказано вище. Підметом є іменник народ.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.