Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи правильно, що в реченні «В надрах Татарії є багато корисних копалин: кам’яне вугілля, залізна руда, мідний колчедан, вапняки, кам’яна сіль» родове поняття копалини вжите в родовому відмінку, а видові – однорідні члени – в називному?

Узагальнююче слово і відповідні однорідні члени речення здебільшого стоять у тому самому відмінку. Наприклад: «Мати купила чудові весняні квіти: конвалію, тюльпани, бузок». Тут і слово квіти, і слова конвалію, тюльпани, бузок стоять у знахідному відмінку. В реченні «На підвіконні стояла ваза з чудовими весняними квітами: конвалією, тюльпанами, бузком» і родова назва квіти, і видові – конвалія, тюльпани, бузок – стоять у тому самому відмінку – орудному.

У наведеному в запитанні реченні сполучення слів багато копалин є підметом. (Неозначено-кількісний числівник багато може сполучатися з іменником у формі родового відмінка однини (багато диму) або множини (багато копалин); пор.: один будинок, два будинки, багато будинків). Тому й однорідні члени речення (кам’яне вугілля, залізна руда та ін.) стоять у називному відмінку. Це речення можна було б сформулювати ще й так: «Надра Татарії багаті на корисні копалини: кам’яне вугілля, залізну руду, мідний колчедан…» або «Надра Татарії багаті корисними копалинами: кам’яним вугіллям, залізною рудою…» Якщо сказати: «У надрах Татарії є багато корисних копалин: кам’яного вугілля, залізної руди…», то речення набуває іншого змісту: в ньому підкреслюється не різноманітність видів копалин, а велика кількість запасів кожного з них.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.