Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Якщо в реченні до одного підмета є два чи й більше присудків, з яких один відповідає на питання що робив?, другий – на питання який? (наприклад: «Батько був добрий і любив нас, дітей»), чи можна вважати ці присудки за однорідні?

Що таке однорідні члени речення? Це однакові за синтаксичною роллю члени речення, з’єднані між собою зв’язком сурядності і однаковим синтаксичним відношенням до того самого члена.

Оскільки в реченні «Батько був добрий і любив нас, дітей» слова був добрий і любив з’єднані між собою зв’язком сурядності, перебувають в однакових синтаксичних відношеннях з тим самим підметом батько (є присудками до нього), маємо всі підстави вважати їх за однорідні присудки, хоча виражені вони різними частинами мови і відповідають не на однакові питання.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.