Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Якою частиною мови – сполучником чи займенником (сполучним словом) – є що в реченні «Народ, що вільним став, нікому не зломити»?

У реченні «Народ, що вільним став, нікому не зломити» що є сполучним словом, займенником, а не сполучником. Воно може бути замінене синонімічним сполучним словом який, що виконуватиме ту саму синтаксичну функцію.

Сполучними словами називаються займенники та займенникові прислівники, які не тільки сполучають підрядне речення з головним, а й входять до складу підрядного речення як його члени. А сполучники підрядності використовуються тільки для граматичного зв’язку підрядних речень з головним і членами підрядних речень не бувають. У розглядуваному реченні займенник що виступає в підрядному в ролі підмета (замінює іменник народ).

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.