Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи можна в слові комуністична зробити такий перенос: комуністи-чна?

Перенос із рядка в рядок слів типу комуністична підлягає загальному правилу переносу слів, сенс якого в тому, що «слова з одного рядка в другий переносяться по складах» («Український правопис». К., Вид-во АН УРСР, 1960, с. 63).

Сумнів, очевидно, виникає з огляду на те, що в разі переносу комуністи-чна розривається суфікс (-ичн-), широко вживаний для утворення відносних прикметників від іншомовних назв, переважно на означення певного відношення до тієї чи іншої галузі науки, техніки, виробництва, до різних наукових чи громадсько-політичних напрямів, до різних процесів. Проте це не може бути перешкодою до такого переносу. В «Українському правописі» на с. 65 є примітка: «У зв’язку з загальним правилом переносу по складах дозволяється розрив суфіксів у суфіксальних словах, напр.: учитель-ство і учительст-во, видавни-цтво, видавниц-тво, видавницт-во…» Таким чином, перенос комуністи-чна можливий.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.