Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Як правильно перенести з рядка в рядок слово народження: наро-дження чи «народ-ження»? Чому саме так?

В «Українському правописі» (К., Вид-во АН УРСР, 1960) є правило: «Не можна розривати африкати дж і дз (які становлять один звук). Отже, слова ходжу, гудзик слід переносити так: хо-джу, гу-дзик» (с.63).

До цього правила є примітка: «Якщо дж і дз не становлять одного звука, вони можуть при переносі розділятися. Це буває, коли д належить до префікса, а ж або з – до кореня, наприклад: під-живляти (а не пі-дживляти), над-звичайний (а не на-дзвичайний)».

У слові народження дж означає не звукосполучення, а один звук, позначений сполученням літер дж. Тому розривати їх при переносі не можна. Отже, переносити треба: наро-дження.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.