Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи правильний такий перенос слова: колгос-пники?

Слово колгоспник – складноскорочене: воно утворене від складноскороченого слова колгосп, яке складається з двох основ – кол(ективне) і госп(одарство) – та суфікса -ник. В «Українському правописі» (К., Вид-во АН УРСР, 1960) є таке правило: «Односкладові частини складноскорочених слів при переносі не розриваються» (с. 64). Друга основа розглядуваного слова – госп – має лише один склад; отже, застосовуючи наведене правило, можна переносити так: колгосп-ники, тобто не відривати останньої літери від другої основи

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.