Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи потрібно ставити крапку в скорочених записах мір часу (наприклад, 7 год. 25 хв.)?

В українській мові є чимало скорочених слів. Серед них найбільш поширені абревіатури (від італійського слова abbreviatura, яке походить з латинського brevis, що означає «короткий») – складноскорочені слова, утворені з частин двох або кількох слів (наприклад, радгосп, УРСР, ТАРС). Але є й інші скорочені слова – умовні графічні скорочення, які відрізняються від абревіатур. Основна відмінність між ними полягає в тому, що абревіатури однаковою мірою властиві і усній, і писемній мові; умовні ж графічні скорочення вживаються тільки на письмі, а читаються як повні слова (наприклад, на письмі: див., пор., о., рр., оз., а читається «дивись», «порівняй», «острів», «роки», «озеро»).

Написання умовних графічних скорочень визначається певними правилами: вони не скорочуються на ь і на голосний, якщо ним не починається слово; при збігу двох однакових приголосних скорочення треба робити після першого приголосного (стінний стін., денний – ден.), а при збігу двох різних приголосних – після останнього приголосного (жовтий жовт., чорний – чорн.).

В українському правописі сказано, що графічні скорочення (крім стандартних скорочень означень метричних мір) пишуться з крапками на місці скорочення. До метричної системи мір належать міри довжини, маси, ваги й місткості. Оскільки міри часу до неї не входять, то на них має поширюватися наведене вище загальне правило, тобто після скороченої форми цих слів треба ставити крапку. Проте останнім часом сталися зміни. Секунда (а значить, і хвилина, і година) входить до так званої системи СІ, всі одиниці якої в скороченій формі пишуться звичайно без крапки. Система СІ (Systeme Internationale) – нова система мір (вона грунтується на основних шести одиницях), прийнята на XI Генеральній конференції з мір і ваги, що відбулася в Парижі в жовтні 1960 р. Комітет стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР у вересні 1961 р. на основі рішень XI Генеральної конференції з мір і ваги затвердив новий державний стандарт ГОСТ 9867 – 61 «Міжнародна система одиниць». Цей стандарт, який вступив у дію з 1 січня 1963 р. встановлює переважне застосування системи СІ в усіх галузях науки, техніки і народного господарства, а також у викладанні (див.: В. К. Мітюрьов. Міжнародна система одиниць та її вивчення в школі. К., «Радянська школа», 1963, с. 30).

Отже, коли йдеться про тексти наукові, технічні або навчальні, слова година, хвилина і секунда при числах скорочено пишуться без крапки.

У всіх інших випадках, зокрема в оголошеннях, листуванні і под., за нині чинним правописом після скороченої форми слів година, хвилина, секунда можна ставити крапку.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.