Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Як правильно записувати дати?

Запитання. Як правильно записувати дати? Чи треба ставити крапку між позначенням римськими цифрами місяця і назвою року? В багатьох виданнях ця частина запису дати оформляється по-різному.

Відповідь. Усталеними вважаються такі варіанти оформлення запису дат: 1) запис числа місяця і року арабськими цифрами, місяця – словами; після цифрового вираження назви року – «р» з крапкою (15 жовтня 1975 р.); 2) запис числа (арабськими цифрами), далі – крапка, далі – запис місяця римськими, далі запис року (арабськими) і «р» з крапкою, між записом місяця і року крапка не ставиться (15.Х 1975 р.); 3) запис числа місяця (арабськими цифрами), далі – вертикальна похила риска, далі – римськими назва місяця і арабськими назва року та «р» з крапкою, між записом місяця і року крапка не ставиться (15/Х 1975 р.) В останніх двох варіантах необов’язково ставити «р» і крапку після нього, а також повністю рік (можна лишити тільки останні дві цифри – 15.Х 75; 15/Х 75). У зв’язку із зрослим застосуванням обчислювальна техніки останнім часом великого поширення дістав варіант запису дат, який складається з двоцифрових компонентів, позначуваних арабськими цифрами і відокремлюваних крапкою: 15.10.75; такий, запис застосовується не тільки в діловій документації, а й у приватному листуванні.

У шкільній практиці, зокрема в контрольних та екзаменаційних роботах, здебільшого назву місяця (а часто й число) пишуть словами.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.