Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи треба ставити кому перед і в реченні «Кріпачок пані нікуди не випускала, хіба до церкви, і то на велике свято»?

Наявність коми перед і в реченні, про яке йде мова, можна пояснити посиланням на § 116 «Українського правопису» (К., Вид-во АН УРСР, 1960), де в пункті 15 сказано, що в простому реченні кома ставиться для «виділення зворотів, що обмежують або уточнюють зміст всього речення і починаються словами крім (опріч), за винятком, включаючи, замість, наприклад, навіть, особливо, зокрема і под., якщо вони, як це буває часто, виразно відокремлюються» (с. 151). Тут можна застосувати і положення, викладене в «Довіднику з українського правопису» А. А. Бурячка, Л. С. Паламарчука, В. М. Русанівського, Н. І. Тоцької (К., «Радянська школа», 1973): «Комою (або тире) відокремлюються члени речення, що мають приєднувальне значення й починаються словами: і (й) (у значенні «і притому»), і то, та й, та й взагалі, навіть, особливо, у тому числі, зокрема, наприклад, як, як-от, причому, притому, і притому й т. ін.» (с. 146).

Отже, в наведеному реченні перед зворотом, який починається словами і то й уточнює зміст усього речення, має приєднувальне значення і виразно відокремлюється інтонаційно, треба поставити кому.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.