Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Де правильно? Чи потрібна кома?

Запитання. У двох зразках оголошення по-різному поставлені розділові знаки: «У вівторок, 2 лютого, о 5 годині вечора, в актовому залі школи…» і «23 грудня 1964 року, у п’ятницю, о 17 годині буде проведено…». У першому прикладі після визначення години стоїть кома, а в другому – ні. Де правильно? Чи потрібна кома?

Відповідь. Відоме таке правило: обставини (місця, часу й інші), виражені іменниками з прийменниками або прислівниками, виділяються комами, якщо вони служать уточненням, обмеженням попередньої обставини (перед ними можна поставити слова а саме). (Див.: А. А. Бурячок, Л. С. Паламарчук, В. М. Русанівський, Н. І. Тоцька. Довідник з українського правопису. К., «Радянська школа», 1973, с 145). А якщо такі обставини не є уточненням попередньої обставини (це виявляється в неможливості поставити перед ними слова а саме та у відсутності характерної уточнюючої інтонації), тоді вони не виділяються комами (там же).

Отже, нам треба встановити, чи є обставина «о 17 годині» («о 5 годині вечора») уточненням попередньої обставини. Розгляд наведених прикладів ускладнюється тим, що тут у кожному реченні виступають три обставини часу: число (дата), день тижня і час (година) реалізації дії, про яку йдеться. Щодо перших двох немає ніяких сумнівів: одна з цих обставин, виступаючи після попередньої, є її уточненням і виділяється комами. Наприклад, «27 лютого, в середу, відбудеться засідання літературного гуртка» або «У середу, 27 лютого, відбудеться засідання літературного гуртка». Зазначення годин можна розглядати і як уточнення, і не як уточнення того, на чому хоче наголосити той, хто повідомляє (в усному мовленні це підкреслюється інтонацією): якщо основну вагу має тільки день, то година виступає як уточнення; коли важливо підкреслити день і час, дві обставини, що їх виражають, сприймаються як одне ціле і комами не відокремлюються. Наприклад, «27 лютого, о 17 годині, відбудеться засідання літе­ра­тур­ного гуртка» і «27 лютого о 17 годині відбудеться засідання…» або «Засідання літе­ратурного гуртка відбудеться 27 лютого о 17 годині».

Таким чином, обставину, що виражає години дня і виступає після іншої обставини часу, практично можна виділяти і не виділяти комами на письмі, але якщо виділяти, то обов’язково з обох боків. У першому прикладі, наведеному в запитанні, обставину «о 5 годині вечора» треба розглядати як уточнення, тому перед нею і після неї стоять коми; у другому прикладі – не як уточнення, тому після неї кома не стоїть. А кома, що стоїть перед нею, стосується попередньої обставини «у п’ятницю», яка береться з обох боків у коми, бо уточнює обставину, що їй передує (число, місяць, рік).

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.