Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

У різних посібниках, які вийшли в світ останнім часом, по-різному визначаються правила пунктуаційного оформлення адреси

Запитання. У різних посібниках, які вийшли в світ останнім часом, по-різному визначаються правила пунктуаційного оформлення адреси. Так, у «Довіднику з українського правопису» А. А. Бурячка, Л. С. Паламарчука, В. М. Русанівського, Н. І. Тоцької (К., «Радянська школа», 1973, с. 145) сказано, що назви сіл, областей, республік, які означають місцезнаходження або адресу, відокремлюються комами, незалежно від порядку слів, а в деяких інших посібниках зустрічаємо твердження про те, що коли адреса починається з назви населеного пункту, куди адресовано листа, то ширші назви (район, область, республіка) виступають як родові поняття до вужчих видових, а тому комами не виділяються. Як же правильно?

Відповідь. Є два способи оформлення адреси на листах: 1) адреса починається з назви республіки, далі йде назва області, району, міста чи села і 2) зворотний порядок – адреса починається з назви села чи міста, далі – район, область, республіка.

Оскільки в першому варіанті кожна наступна назв і розглядається як видова щодо попередньої, родової, і уточнює її, то між ними ставлять коми. Це правило є загальновизнаним.

Щодо другого варіанта є розбіжності. Дехто з учених вважає, що коли адресу пишуть від вужчої назви до ширшої, то між назвою населеного пункту (яка стоїть у називному відмінку) і рештою назв, що означають ширші поняття, коми ставити не треба. Інші твердять, що й у цьому разі кома потрібна. Остання думка зараз є панівною, і це враховано укладачами «Довідника з українського правопису» (1973).

Відокремлення комами назв населених пунктів і назв адміністративно-територіального поділу в адресах при будь-якому порядку слів підтримується і рекомендаціями Міністерства зв’язку СРСР щодо оформлення кореспонденції. (Див.: «Почтовые правила». М., 1973, с. 35 – 36).

З погляду граматичного пояснити таку пунктуацію можна, очевидно, тим, що, фактично, наведення після назви населеного пункту назви району, області, республіки теж є уточненням.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.