Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи треба ставити кому після так у реченнях типу: «В школах району добре поставлений облік гурткової роботи. Так, у школах № 18, 34, 42 особливо ретельно фіксується все зроблене»?

Слово так може виступати в ролі стверджувальної частки. Якщо безпосередньо після стверджувального слова так іде речення, яке розкриває його конкретний зміст, то після так ставиться кома. Наприклад: «Так, так, те все було» (Леся Українка) – див.: «Український правопис». К., Вид-во АН УРСР, 1960, с. 147.

Частка так може стояти на початку речення, яке є ілюстрацією до попередніх міркувань. У такому разі вона вживається в значенні «наприклад», «а саме»; після неї ставиться кома. Саме це положення поширюється на приклад, наведений у запитанні.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.