Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

На якій підставі ставлять тире в реченнях типу такого: «Звірі – бігали, птахи – літали, комахи – повзали; а марширувати ніхто не хотів» (М. Є. Салтиков-Щедрін)?

Ідеться про тире між підметом і присудком. У «Курсі сучасної української літературної мови». За ред. акад. АН УРСР Л. А. Булаховського (т. II. К., «Радянська школа», 1951, с. 399) серед інших правил про постановку тире між підметом і присудком зазначено, що «тире може правити за розділовий знак довільної або штучної паузи, яку автор пропонує зробити, переслідуючи спеціальну стилістичну мету». У наведеному реченні дієслова-присудки бігали, літали, повзали, які виражають звичну, природну, закономірну дію, протиставлені дієслову марширувати, що виражає в цьому разі дію непотрібну, протиприродну. І саме тире, яке підкреслює паузу, сприяє створенню відтінку протиставлення.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.