Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи ставиться тире між репліками при передачі діалогічної мови, коли вони йдуть у рядок і супроводжуються словами автора?

Запитання. 1. Чи ставиться тире між репліками при передачі діалогічної мови, коли вони йдуть у рядок і супроводжуються словами автора? 2. Чи правильно поставлені розділові знаки в такому уривку: «Ви когось шукаєте?» – запитав він з помітним акцентом. «А вам що?» – «Може, я міг би вам допомогти. Я шукаю… Брянського!» (О. Гончар)?

Відповіді. 1. В «Українському правописі» (К., Вид-во АН УРСР, 1960) про запис діалогічної мови в рядок є вказівки лише щодо того випадку, коли репліки не супроводжує авторський коментар: «Коли кілька реплік прямої мови йдуть у рядок, без вказівки, кому вони належать, то кожна з них береться у лапки, а між репліками ставиться тире: «А в тебе земля ще де є?» – «Ні, нема». – «А хата є?» – «Є» (Панас Мирний).

Перед кожною реплікою (в тому числі й перед першою) може також ставитися тире, тоді кожна парна репліка береться в лапки: – А в тебе земля ще де є? – «Ні, нема». – А хата є? – «Є» (с. 172).

Але як записувати в рядок діалогічну мову, коли окремі репліки супроводжуються словами автора? У «Довіднику з українського правопису» А. А. Бурячка, Л. С. Паламар­чука, В. М. Русанівського, Н. І. Тоцької (К., «Радянська школа», 1973) наводиться таке правило: «Якщо після репліки, написаної в рядок, ідуть авторські слова, то перед наступною реплікою тире не ставиться:

«Простіть мені; чого нам сваритись?» – каже вона, аж плаче. «Про мене, – кажу. – Якби мене ніхто не зачіпав, я б довіку нікого й пальцем не зачепила» (І. Нечуй-Левицький)» (с. 156).

Це і є відповідь на перше запитання.

2. Наведений уривок діалогічної мови, записаної в рядок, неоднорідний: він складається з реплік, супроводжуваних словами автора, і реплік без авторського коментаря. Оскільки в пунктуаційному оформленні кожного з цих випадків є відмінності, то й розділові знаки тут не виступають у єдиній системі. Так, цілком правильно перед реплікою «А вам що?» тире не стоїть – адже вона йде після репліки з авторськими словами. А вже між нею і наступною реплікою («Може, я міг би вам допомогти») закономірно стоїть тире – як і має бути між записаними в рядок репліками, що йдуть без вказівки на те, кому вони належать. На межі останніх двох речень стоїть крапка. Але цього не досить. Оскільки ці дві репліки належать різним людям (що видно із змісту), то, за правилом запису в рядок реплік діалогічної мови, не супроводжуваних словами автора, на межі цих двох речень треба ще поставити закриваючі лапки (перед крапкою), тире і відкриваючі лапки.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.