Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи правильно, що в краснодонській газеті в найменуванні різних установ, підприємств та інших закладів, які названі на честь «Молодої гвардії», словосполучення Молода гвардія пишуть у лапках?

Запитання. Чи правильно, що в краснодонській газеті в найменуванні різних установ, підприємств та інших закладів, які названі на честь «Молодої гвардії», словосполучення Молода гвардія пишуть у лапках (наприклад: Палац культури імені «Молодої гвардії», Шахтоуправління імені «Молодої гвардії» та ін.)? Адже це суперечить «Українському правопису» (К., Вид-во АН УРСР, 1960), де сказано, що в лапки не беруться назви, до складу яких входять слова імені…, пам’яті… (с. 169).

Відповідь. Про те, що назва організації має писатися в лапках, сумніву немає. У декого виникає питання, чи треба брати її в лапки, якщо поруч стоїть слово імені; чи не суперечить це положенню «Українського правопису» про лапки. Та справа в тому, що в «Українському правописі» сказано: «У лапки не беруться: а) Назви, до складу яких входять слова імені…, пам’яті…: Радіостанція ім. Тараса Шевченка. Лікарня пам’яті героїв революції» (с. 169), тобто тут ідеться про назву установи, закладу в цілому, а не про частину, представлену словами імені й далі. Тому й пишуть у пресі Шахтоуправління імені «Молодої гвардії», Палац культури імені «Молодої гвардії», не ставлячи лапок перед словами шахтоуправління, палац. Крім того, слід підкреслити, що хоча в «Українському правописі» спеціально не застережено, що перед словом імені… лапки не ставлять, це ясно і з погляду теорії, і з практики. І тому в пресі не пишуть Шахтоуправління «імені «Молодої гвардії», Палац культури «імені «Молодої гвардії», тобто, не ставлять лапок перед словом імені. А лапки треба ставити тільки перед назвою самої організації – «Молода гвардія». Якби словосполучення молода гвардія не було назвою організації, то його не треба було б брати в лапки, а слово молода писали б з малої літери. Наприклад: «Поруч з ветеранами працює молода гвардія – нове поповнення робітничого класу».

Розглянемо аналогічний приклад з іншим словосполученням. У назві проспект Правди слово правди пишемо без лапок (але з великої літери, бо цей іменник виступає тут як символічна назва, пор. подібну – проспект Свободи). А якщо йдеться про назву на честь газети «Правда», то слід писати проспект «Правды» або проспект імені «Правды».

Отже, цілком закономірно, що в періодичній пресі знаходимо такі написання, як Шахтоуправління імені «Молодої гвардії», Палац культури імені «Молодої гвардії» та ін. Положенням «Українського правопису» така практика не суперечить.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.