Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

НАПИСАННЯ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

Стилістичне вживання загальних назв. Написання назв революційних свят і знаменних дат; складних назв типу Палац піонерів, Будинок піонерів; назв почесних звань; загальних назв – прикметників, утворених від власних назв; написання мікротопонімічних назв; неофіційних назв держав та їх частин і образних назв географічних одиниць; написання скорочених неофіційних назв від повних географічних; написання другого компонента географічної назви, який втратив своє пряме значення; написання назв виконавчих комітетів місцевих органів державної влади; написання слова закон; великої літери в заяві; написання присвійних прикметників, які утворені від власних імен і входять до складу фразеологізмів.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.