Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Як треба писати слово мавзолей – з великої чи з малої літери?

Запитання. Як треба писати слово мавзолей – з великої чи з малої літери? У «Словнику української мови» (т. IV. К., «Наукова думка», 1973) на с. 587 наводиться приклад: «Ось вона, Красна площа, ось праворуч, коли йти від Історичного музею, мавзолей Леніна». Чи правильно, що слово мавзолей у словосполученні мавзолей Леніна написано з малої літери? Адже в усій періодичній пресі в такому словосполученні мавзолей пишуть з великої літери.

Відповідь. Слово мавзолей у значенні «надмогильна архітектурна споруда» взагалі пишеться з малої літери. Але Мавзолей Леніна слід писати з великої літери, бо це власна назва споруди. А перше слово у назвах будівель, споруд, залів (так званих мікротопонімічних назвах), які не потребують оформлення лапками, пишуться з великої літери: Мавзолей Леніна, Концертний зал імені Лисенка і под.

Очевидно, написання з малої літери в наведеному прикладі – коректорський недогляд.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.