Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

ВЛАСНІ НАЗВИ ПРІЗВИЩА ТА ІМЕНА

Фонетичні явища в коренях прізвищ. Походження окремих прізвищ. Написання українських прізвищ російською мовою; російських прізвищ українською мовою. Чоловічі й жіночі прізвища в родовому та да­валь­но­му відмінку. Чоловічі прізвища в орудному відмінку однини. Напи­сан­ня прізвищ, які стали загальними назвами; прізвищ, що вжи­ваються як загальні назви, але не втратили свого індивідуального значення. Написання іншомовних прізвищ та імен. Написання сучас­них імен та імен по батькові. Наголошування імен. Складні прик­мет­ники, утворені від поєднання імен і прізвищ.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.