Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Яку літеру – и чи ы – писати російською мовою в прізвищі Яриловець? Яке походження цього прізвища?

Прізвище Яриловець генетично пов’язане з іменем Ярила – бога сонця, весни, плодючості в міфології східних слов’ян. Походження імені Ярило у свою чергу пов’язують із словом ярь – давньоруським іменником жіночого роду (в українських діалектах воно означає весну, ярий – весняний). Див.: УРЕ, т. 16, с. 494. Суфікс -ил(о), який виражає назву діяча в російській мові передається через -ил (о). Пор.: укр. світило, рос. светило (те, що світить, поширює світло), та й сама назва язичеського божества російською мовою звучить і пишеться Ярило.

Отже, в прізвищі Яриловець російською мовою нема підстав писати й вимовляти ы.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.