Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Як правильно писати в родовому відмінку чоловічі й жіночі прізвища типу Войцишин, Грицишин, Дзюбишин?

Усі українські чоловічі прізвища типу присвійних прикметників із суфіксами -ів, -ов, -ев, -ин, -ишин у сучасній літературній мові цілком субстантивувалися й відмінюються в однині, як іменники (за винятком орудного відмінка), а в множині зберегли прикметникові форми, за винятком називного відмінка (Войцишина, Войцишину (Войцишинові), Войцишина, Войцишиним, на Войцишині; Войцишини, Войцишиних, Войцишиним, Войцишиних, Войцишиними, на Войцишиних). Отже, треба писати: «зошит Войцишина Петра».

Відповідні жіночі прізвища, як такі, що закінчуються на приголосний, не відмінюються. З огляду на це слід писати: «зошит Войцишин Ніни».

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.