Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Чи правильно називати Галею жінку на ім’я Ганна; які скорочені форми є в розмовній мові від імен Галина і Ганна?

Галина і Ганна з походження імена різні. Перше прийшло до нас із давньогрецької мови, де означало «спокій», «безтурботність», друге запозичене з давньоєврейської мови, де мало значення «грація».

Це імена офіційні, тобто такі, що фіксуються в документах. Але в розмовній мові вживають короткі, пестливі форми: від імені Галина Галинка, Галка, Галя; від імені Ганна Ганнуся, Ганя, Галя.

Отже, Галя – розмовна форма, утворена і від імені Галина, і від імені Ганна.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.