Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ

Написання українських географічних назв російською мовою, росій­сь­ких – українською мовою. Утворення форми родового відмінка одни­ни. Узгодження родової і видової назв. Написання складних слів. Ут­во­рення прикметників від географічних назв, їх відмінювання. Узго­джен­ня родової і видової астрономічних назв.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.