Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Як правильно писати: Симбірськ чи «Сімбірськ»?

Запитання. Як правильно писати: Симбірськ чи «Сімбірськ»? В останньому виданні «Російсько-українського словника» – Симбірськ, а в усіх інших словниках – «Сімбірськ».

Відповідь. У «Російсько-українському словнику» (т. 3, К., «Наукова думка», 1968, с. 275) відновлена давня, ширше вживана форма написання назви міста Симбірськ (через и в першому складі). Саме так ця назва писалася до початку 50-х років у практиці Держполітвидаву України, зокрема в четвертому виданні творів В. І. Леніна, де слова Симбірськ, Симбірська губ. виступають у такій формі до 27 тома включно.

Причину неусталеності написання слова Симбірськ мовознавці вбачають у тому, що цю назву тривалий час не фіксували українські словники; не йшлося про неї і в нині чинному «Українському правописі». Назву цього міста у формі «Сімбірськ» вперше було подано тільки в «Додатках» до Російсько-українського словника 1955 р.

«Орфографічний словник української мови» (К., «Наукова думка», 1975) фіксує також написання Симбірськ (с.691).

Очевидно, § 108, п. 4 «ж» «Українського правопису» у новій редакції має бути доповнений вказівкою про те, що в назві Симбірськ, як і в зазначеному там слові Сибір (та похідних від нього), російське и в першому складі повинне передаватися в українській мові через и.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.