Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Як правильно сказати: «Відпустку ми провели на річці Десні» чи «на річці Десна»?

У сучасній мові є таке положення: якщо слово річка (або ріка) вживається з прикладкою – назвою річки, то здебільшого остання (назва видова) узгоджується зі словом річка, назвою родовою. Зокрема, таке узгодження обов’язкове, якщо назва річки – загальновідома: на річці Дніпрі, за річкою Дунаєм та ін. Обов’язково також узгоджувати з родовою назвою річка прикладку, виражену субстантивованим прикметником: річка Чорна, річка Тиха; на річці Чорній, на річці Тихій.

Коли назва річки маловідома, рідковживана або коли назва річки відома, але складається з іменника та узгодженого з ним прикметника, то звичайно з родовим словом річка в непрямих відмінках ця назва не узгоджується: на річці Гнилий Тікич.

У військових та історичних документах, щоб уникнути неточності, назву річки, як правило, залишають у називному відмінку.

Оскільки назва Десна загальновідома і однослівна, то вона має бути узгоджена зі словом річка: на річці Десні.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.