Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

В «Українському правописі», у ряді словників, на географічних картах слова Амудар’я та Сирдар’я пишуться через дефіс, а в деяких посібниках, у періодичній пресі останнім часом ці назви пишуться разом. Як же правильно?

Справді, в «Українському правописі» видання 1960 р. відповідно до тогочасних нормативів було зафіксоване написання цих назв через дефіс.

Але 31 серпня 1964 р. Президія Верховної Ради Узбецької РСР у своїй постанові схвалила пропозицію Топонімічної комісії про написання назв окремих адміністративно-територіальних одиниць та інших географічних об’єктів Узбецької РСР російською та узбецькою мовами.

Відповідно до цієї постанови внесено зміни в написання й деяких «традиційних» назв річок: Амудар’я, Сирдар’я, Карадар’я. Головне управління геодезії і картографії при Раді Міністрів СРСР дало розпорядження про внесення відповідних змін у карти й атласи (див.: журнал «География в школе», 1965, № 3, с. 84). Нове написання відбите і в «Словаре географических названий СССР» (М., «Недра», 1968), що затверджений Головним управлінням геодезії і картографії як обов’язковий посібник.

Отже, назву річок Амудар’я, Сирдар’я треба писати разом. Цей факт уже зафіксований в «Орфографічному словнику української мови» (К., «Наукова думка», 1975, с. 20, 693).

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.