Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Який прислівник треба вжити: «На фото: справа чи праворуч»?

Коли йдеться про зображення на фотографії живих чи неживих предметів, то здебільшого слова справа і праворуч, зліва і ліворуч виступають як синоніми, тобто можна беззастережно вжити будь-який з двох варіантів. Це буває тоді, коли ми щось із зображеного визначаємо як центр (дійсний або умовний). Припустімо, на фото троє: посередині бригадир, а по боках члени його бригади. Тоді можна сказати: На фото: бригадир Петренко (в центрі), справа або праворуч (прізвище члена бригади), зліва або ліворуч (прізвище члена бригади). Так само, коли зображені якісь об’єкти: справа (або праворуч), зліва (або ліворуч) щодо центральної частини фотографії.

Але якщо зображені люди стоять або сидять рядами або півколом, то можна сказати тільки справа наліво, зліва направо.

Отже, слова праворуч і справа, ліворуч і зліва виступають синонімами, коли означають розташування предметів (живих чи неживих) стосовно якогось центра. На позначення напрямку розташування предметів у певній послідовності в межах ряду, без виділення центра, вживають слова справа наліво, зліва направо.

Категорія: Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.