Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

А. Відіменні прізвища.

Історія не знає такої епохи, коли б у людини не було
імені. Отож, коли виникла потреба розрізняти людей, які
мали однакові імена, а згодом створити постійні родові
1 Див. «Українська Радянська Енциклопедія», т. З, стор. 227
(стаття «Гетьманщина»).
2 Див. І. Ф ранко, назв, праця, стор. 187.
назви, то, природно, першою основою для творення цих
назв стали саме імена — переважно імена батька, матері,
діда чи іншого предка.
Прізвища, утворені від імен, становлять серед
українських та інших слов’янських (і не тільки слов’янських)
прізвищ дуже помітну і кількісно значну групу. Основою
для творення українських відіменних прізвищ стало
понад двісті власних імен. Щоправда, не всі вони
однаковою мірою були продуктивними для творення прізвищ.
Від імен, які серед українців рідко вживалися, виникло
небагато прізвищ, одно-два, наприклад від імені Антйп —
Антйпенко, від імені Самсбн—Самсін, Самсонюк.
Більшість імен стала основою для творення 10—20 прізвищ.
Понад 20 прізвищ утворилося від імен: Андрій, Василь,
Гаврило, Гарасйм, Данило, Демян, Ілля, Йосип, Клим,
Лавро, Лука, Марія, Матвій, Микола, Олександр, Павло,
Петро, Пилип, Прбкіп, Роман, Сава, Тимофій, Хома, Юрій.
Більше півсотні прізвищ походить від таких імен, як
Грйеіп, Михайло, Семен, Степан, Федір, Яків.
Найпоширенішим, масовим було серед українського народу ім’я
Іван, чим пояснюється той факт, що від нього виникло
до 130 прізвищ, як-ось: Іванів, Іванків, Іванців, Івасів,
Іваськів, Івашко. Івашків, Івахів, Іванусів, Янів, Янків,
Яськів, Іванйцький, Івановський, Іванський, Янйцький,
Янишевський, Янковський, Янчйнський, Ясйнський, Іваш-
ківський, Ямковий, Іванйшин, Іванчйшин, Іващйшин, Янчй-
шин, Ванчйшин, Ванчйцький, Івасйшин, Іванович, Іваське-
вич, Івашкевич, Іваникдвич, Ванькдвич, Вашкевич, Янке-
вич. Іваненко, Іванчжко, Івахненко, Іващенко, Іванйсенко,
Янковенко, Вахнснко, Яненко, Іванюк, Іванчук. Іваненчук,
Іванійчук. Івас/дк, Івахнюк, Іващук, Іваничук, Іваняк, Ван-
чак, Вахняк, Янушак, Іванйшинець, Іванець, Іваник, Іва-
сик, Івасуник, Івануник, Янчик, Ваник, Іванйна, Іванчйна,
Івашйна, Іванбчко, Івасейко, Івасечко, Іванейко, Іва-
нойко, Іванко, Іванько, Янко, Ясейко, Ваньчко, Іванусь,
Івануся, Івануха, Іванюра, Іванцюра, Іванюта, Іванчута,
Івасюта, Івасівка, Іванйця, Іванйчка, Іванйсь, Івах, Янух,
Вах, Ваньо, Ванюсьо, Януш, Янушок, Ящур, Іеахно, Іва-
ній, Іванійко, Іванюх, Іванчо … (Це тільки ті прізвища,
які без сумніву походять від імені Іван та від різних
його варіантів, а можна б додати ще зо два десятки та-
ких, що, імовірно, теж походять від Іван, хоч
допускається й інше походження їх).
Як видно з переліку, кількість прізвищ, утворен их
від імені, залежить не тільки від його псширеності, а й
від кількості вживаних у народі варіантів цього імені
(наприклад. Іван, Івась, £Ін, Вахно, Банько та ін.),
кожен з яких міг стати ссновсю для виникнення низки
прізвищ за допомогою різних словотворчих засобів.
Основами для творення украшських прізвищ ставали
найчастіше чоловічі імена, тобто імена чоловічого предка
роду Рідше прізвище виникало від жіночого імені. Серед
двох сотень імен-осиов знаходимо лише два десятки
жіночих імен, отже, рівно 10 %. Між ними
найпродуктивнішою основою виявилось ім’я Марія. Усі прізвища,
утворені від жіночих імен становлять серед відіменних
близько 6°о. А це доводить, шо нащадки, як правило,
діставали прізвисько (згодом прізвище) від імені батька
або діда і тільки в окремих випадках, коли батько був
невідомий або давно псмер чи виїхав і еєсь тягар
утримання сім’ї та виховання дітей несла мати, діти діставали
прізвище від її імені, наприклад: Маланчин, Горпйнич,
Гасюк, Одокієнко. Те ж саме треба сказати про генезу
прізвищ типу Гнатишак, Павлйишн, Федичканич,
утворених від назв жінок по чоловікові: Гнатйха, Павлйха,
Федичканя.
Назви, утворені від жіночих імен, могли стати не
тільки прізвищами дітей, а часом і чоловіка, якщо
дружина з того чи іншого погляду стояла вище від нього.

Категорія: Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.