Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Б. Прізвища, утворені від назви місця проживання чи походження.

Друге основне джерело виникнення родових прізвищ —
це назва місцевості, де проживав або звідки походив
основоположник роду. Коли людина не була місцева, усіх
цікавило питання, звідки вона прибула, звідки походить.
Визначення типу «полтавець» або «поліщук» було
достатньою характеристикою, що відрізняла пришельця від
місцевого населення. Це визначення переходило на дітей
і дальших нащадків, навіть якщо вони народилися вже
на новому місці проживання; воно ставало їхнім
прізвиськом, а згодом — родовим прізвищем.
Ці прізвища можна розподілити на дві підгрупи- а)
прізвища, які загально вказують на походження і б) прізвища, які називають конкретну місцевість (населений пункт),
звідки хтось прибув.
До першої підгрупи належать насамперед прізвища,
які вказували на національне походження
основоположника роду (Волох, Волошин, Волохсвич, Волошинбвич, Воло-
шинюк; Німець, Нїмченко, Иімчук; Швед, Шведа, Шседик,
Шведюк), по-друге, прізвища, утворені від назв давніх
племен і діалектних груп (Бойко, Бойчук, Ббйченко; Дуліба, Ду-
лібець), по-третє, прізвища, утворені від назв окремих
частин української та суміжної з українською території
(Волинець, Волинюк, Волинський; Задесенець; Подоляк,
Подолян, Подільчак), по-четверте, прізвища, які тільки
загально вказували на місце, де хтось проживав (Зака-
люжний, Острівний, Під могильний).
Друга група прізвищ, виникнення яких пов’язане з
походженням першого носія, це прізгища, утворені від
назви конкретного населеного пункту: Роздбльський (від назви
с. Розддл), Кульчйцький (від назви с. Кульчичі), К’щма-
нюк (від назви м. Кіцмань), Охтйрченко (від назви м.
Охтирка), Самборак (від назви м. Самбір), Чернівчан (від
назви м. Чернівці).
Виникнення прізвиша від топонімічної назви не
завжди можна встановити з абсолютною певністю. Багатьох
населених пунктів, від назв яких утворилися прізвища,
сьогодні вже не існує, багато перейменовано, у багатьох
випадках назва населеного пункту не збігається з
прізвищем, бо в назві місцевості могли статися певні зміни,
а прізвище зберегло давню форму.

Категорія: Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.